Tuinvereniging Het Noorden
 
 

Gezamenlijke werkochtenden

tuinochtend september 14

Behalve onze eigen tuin beheren we met elkaar het gezamenlijke deel: de paden, heggen, het ronde pleintje en het stuk bij het huisje. Dit gebeurt op de "werkochtenden" en die zijn vier keer per jaar (zie het reglement). Op deze ochtenden wordt er geschoffeld, gesnoeid, geknipt en taken gezaagd. Ook het onderhoud van de zitbanken is nodig, evenals schoonhouden en verven van het huisje.
Er is een gezamenlijke koffiepauze waarin veel uitgewisseld kan worden. Ook kun je - alleen die ochtend - eigen groot tuinafval kwijt op de composthoop.

De gezamenlijke werkochtenden worden gehouden van 9:00 tot 12:30.

Werkochten 2019: za 11 mei (+container), za 22 juni, za 7 september, za 12 oktober


Tuinafval, compost

de oude composthoop

Het snoeiafval moet op eigen tuin blijven, of je verwerkt het zelf als compost. Er mag geen afval meer op de afgedekte compostberg gegooid worden! Ook op de plek waar zo nu en dan mest gestort wordt voor algemeen gebruik, mag geen afval of vuil gedeponeerd worden. Ons tuincomplex ziet er heel goed uit en laten we het zo houden!

De algemene compostberg is afgesloten, omdat er van alles op gestort werd en het onbeheersbaar werd. Afval moet u zelf mee naar huis nemen en op de gewone wijze afvoeren.
Het goede tuinafval kunt u op uw eigen tuin vercomposteren. Mocht u daar vragen over hebben: op de site staat een uitgebreid artikel (overgenomen met toestemming van een andere tuinvereniging) over het opzetten en onderhouden van een composthoop.


Mest

Vijf keer per jaar wordt er mest bezorgd door een kinderboerderij.


Algemene ledenvergaderingen

Een keer per jaar is er een ledenvergadering van de Vereniging. Deze wordt altijd aan het begin van het nieuwe tuinjaar gehouden, in maart. Hier hoor je hoe we er voor staan en verder komen allerlei zaken aan de orde die voor de leden van belang zijn.

Laatst gehouden ALV: zaterdag 2 maart 2019. Klik op de links voor de notulen 2019 en het financieel verslag 2018 en begroting 2019.
Noot. Mocht u deze documenten niet kunnen openen, dan kunt u gratis software hier downloaden

Volgende ALV: maart 2020.


Frezen tuin

Ieder jaar in april kunt u uw tuin laten frezen. De kosten voor het frezen zijn € 17 per tuin.
U schrijft zich in op de lijst in het tuinhuis en u betaalt contant op de dag zelf.


Tuinschouw

Bij de tuinschouw wordt gekeken naar hoe de tuin is gebruikt en onderhouden, of de heg is bijgeknipt en of het strookje onder de heg aan het pad geen onkruid bevat.
Is het bestuur van oordeel dat de tuin onvoldoende onderhouden/gebruikt wordt, dan volgt er een waarschuwing. Men heeft dan een maand de tijd om het te herstellen. Gebeurt dat niet, dan volgt een tweede waarschuwing. Na weer een maand wordt er geschouwd. Is de tuin dan niet op orde, dan wordt de huurder geroyeerd en zal de tuin binnen één week na royement worden verhuurd.
Mocht men door ziekte o.i.d. niet in staat zijn om de tuin te onderhouden, dan zal het bestuur daar uiteraard rekening mee houden. Het bestuur moet dan wel geïnformeerd worden. Ook zal dan geadviseerd worden om de tuin met landbouwplastic af te dekken. Dit is via ons te koop of in bruikleen te krijgen.

Planning tuinschouw 2019: 8 mei, 6 juli en 14 september.


Landbouwplastic

Voor het afdekken van een stuk van de tuin tegen onkruid, is er landbouwplastic te koop bij de tuincoördinator. Dit plastic kost € 2.60 per meter voor een stuk van 6 meter breed.
Het is ook mogelijk het landbouwplastic in bruikleen te krijgen. Informatie hierover bij de tuincoördinator.


Overige activiteiten

Het bestuur staat open voor ideeën van de leden m.b.t. tuinieren. Mailen naar de secretaris.


Bestuursmededelingen

Voor vragen over de rekening e.d. kunt u terecht bij Arja Stoové. Telefoonnummer en mailadres kunt u elders op deze website vinden.


Website

Wij stellen het zeer op prijs als u ook mee wilt werken aan onze website. Heeft u zelf kopij en/of foto's die voor de vereniging interessant zijn: mail het naar tuinhetnoorden@hotmail.com.


Privacy beleid van Vereniging van Amateurtuinders het Noorden

Het privacy beleid van de tuinvereniging kunt u hier lezen

RSS feed